Waarom interim?

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarin een interim HR specialist nodig is. Wij helpen klanten onder andere in onderstaande gevallen

Ziekte of zwangerschap

Stel u eigen medewerker is (plotseling) ziek geworden, dan wilt u evengoed dat er voldoende aandacht is voor uw personeel. Een interim HR specialist springt dan tijdelijk in tot uw eigen medewerker weer hersteld is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in de situatie dat uw HR medewerker met zwangerschapsverlof gaat.

Vacante positie

Indien uw eigen HR medewerker uw organisatie verlaat en de vacature voor een nieuwe medewerker nog niet is ingevuld dan kunnen wij die periode invullen met een interim HR specialist. Zo kunt u rustig op zoek naar een geschikte kandidaat zonder dat u overhaaste beslissingen hoeft te nemen omwille van de tijd. Terwijl u een geschikte kandidaat vindt voor de vacature zorgen wij dat in de tussentijd uw HR processen correct en op tijd doordraaien.

Jaarafsluiting

De jaarafsluiting is ieder jaar weer een extra drukke periode, ook voor de adfeling HR. In een relatief korte periode moet er veel werk worden verzet en bovendien betreft het vaak werkzaamheden waar veelal minder ervaring mee is. Wij leveren in deze situatie een ervaren interim HR specialist om het werk te verlichten en brengen bovendien direct de specifieke kennis in die bij de jaarafsluiting noodzakelijk is.

Nieuwe medewerker inwerken

Indien u een nieuwe medewerker heeft op uw HR administratie die nog niet op het door u gewenste niveau zit dan kunt u een tijdelijke HR specialist inhuren om te zorgen dat uw medewerker snel up-and-running is. Dat kan gaan om specifieke HR kennis maar het kan ook ervaring met uw specifieke personeelsadministratiesysteem betreffen.

Processen en procedures optimaliseren

Als uw organisatie al jaren dezelfde processen en procedures hanteert dan kan het raadzaam zijn deze eens tegen het licht te laten houden door een externe HR specialist. Onze interim HR consultants lichten geregeld de processen en procedures door om de verbeterpunten bloot te leggen en voorzien u vervolgens van een stappenplan hoe deze door te voeren. Desgewenst ondersteunen wij u ook daarna bij de implementatie van deze verbeterpunten.

Vakantie vervanging

Uw eigen medewerker gaat natuurlijk ook op vakantie. Zodra dit een langere periode betreft kan dit gevolgen hebben voor uw afdeling HR. Wij kunnen u een tijdelijke HR specialist leveren voor de periode dat uw eigen medewerker van een welverdiende vakantie geniet. Uw HR medewerker kan zonder stress op vakantie en in de tussentijd krijgt uw personeel gewoon de aandacht die ze gewend is.

Implementatie van een nieuw personeelssysteem

Indien u overstapt naar een nieuw personeelssysteem dan vergt dat ontegenzeggelijk een enorme tijdsinvestering van uw organisatie. Wij kunnen u een HR consultant leveren die uw lopende HR processen draaiende houdt terwijl u zich op de implementatie van het nieuwe systeem richt. Ook kunnen we een HR specialist leveren die u ondersteunt bij de implementatie van het nieuwe softwaresysteem.

Piek belasting

Indien u tijdelijk te maken krijgt met extra drukte op uw afdeling HR dan kan het inhuren van een interim HR medewerker die druk wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde jaarafsluiting, de meimaand waarin het vakantiegeld moet worden uitbetaald, een fusie, een overname of het samengaan van verschillende organisaties met ieder hun eigen administratie. Kortom, situaties waarin een extra resources gewenst zijn.