Interim HR

Tijdelijk een interim HR specialist nodig? Voor veel organisaties is het personeel vaak de grootste kostenpost. Een gedegen HR beleid is mede daarom van het grootste belang en een optimaal HR team de schakel voor een succesvol personeelsbeleid. Uw eigen HR medewerkers zorgen daar normaal gezien natuurlijk voor. Maar als dit tijdelijk niet kan dan wordt er een interim HR specialist gezocht. Die vindt u bij ons, FlexTask heeft voor uw organisatie een tijdelijke HR consultant beschikbaar.

Onze ervaren HR specialisten

Onze interim HR specialisten hebben allen een zeer brede ervaring op het gebied van HR(M) en daarnaast kennis van de meest gangbare personeelssystemen in de markt. Wij hebben consultants beschikbaar in heel Nederland.

Onze HR consultants zijn gewend om telkens weer een nieuwe organisatie binnen te stappen en te zorgen dat de processen rondom HR feilloos doorlopen of indien er problemen zijn, deze snel worden opgelost. Zij hebben ruime ervaring met vrij veel verschillende branches, cao’s, markten, softwaresystemen en zijn uiteraard op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.

Een interim HR specialist inhuren

Wij helpen onze klanten als ze tijdelijk (extra) resources nodig hebben op de afdeling HR. Dat kan al zijn voor één enkele dag tot fulltime bezetting voor een langere periode. Op basis van uw situatie bieden wij een consultant die het best aansluit bij hetgeen u vraagt. Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarin een interim HR specialist nodig is. Wij helpen klanten onder andere in onderstaande gevallen.

Ziekte of zwangerschap

Stel u eigen medewerker is (plotseling) ziek geworden, dan wilt u evengoed dat er voldoende aandacht is voor uw personeel. Een interim HR specialist springt dan tijdelijk in tot uw eigen medewerker weer hersteld is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in de situatie dat uw HR medewerker met zwangerschapsverlof gaat.

Vacante positie

Indien uw eigen HR medewerker uw organisatie verlaat en de vacature voor een nieuwe medewerker nog niet is ingevuld dan kunnen wij die periode invullen met een interim HR specialist. Zo kunt u rustig op zoek naar een geschikte kandidaat zonder dat u overhaaste beslissingen hoeft te nemen omwille van de tijd. Terwijl u een geschikte kandidaat vindt voor de vacature zorgen wij dat in de tussentijd uw HR processen correct en op tijd doordraaien.

Jaarafsluiting

De jaarafsluiting is ieder jaar weer een extra drukke periode, ook voor de adfeling HR. In een relatief korte periode moet er veel werk worden verzet en bovendien betreft het vaak werkzaamheden waar veelal minder ervaring mee is. Wij leveren in deze situatie een ervaren interim HR specialist om het werk te verlichten en brengen bovendien direct de specifieke kennis in die bij de jaarafsluiting noodzakelijk is.

Nieuwe medewerker inwerken

Indien u een nieuwe medewerker heeft op uw HR administratie die nog niet op het door u gewenste niveau zit dan kunt u een tijdelijke HR specialist inhuren om te zorgen dat uw medewerker snel up-and-running is. Dat kan gaan om specifieke HR kennis maar het kan ook ervaring met uw specifieke personeelsadministratiesysteem betreffen.

Processen en procedures optimaliseren

Als uw organisatie al jaren dezelfde processen en procedures hanteert dan kan het raadzaam zijn deze eens tegen het licht te laten houden door een externe HR specialist. Onze interim HR consultants lichten geregeld de processen en procedures door om de verbeterpunten bloot te leggen en voorzien u vervolgens van een stappenplan hoe deze door te voeren. Desgewenst ondersteunen wij u ook daarna bij de implementatie van deze verbeterpunten.

Vakantie vervanging

Uw eigen medewerker gaat natuurlijk ook op vakantie. Zodra dit een langere periode betreft kan dit gevolgen hebben voor uw afdeling HR. Wij kunnen u een tijdelijke HR specialist leveren voor de periode dat uw eigen medewerker van een welverdiende vakantie geniet. Uw HR medewerker kan zonder stress op vakantie en in de tussentijd krijgt uw personeel gewoon de aandacht die ze gewend is.

Implementatie van een nieuw personeelssysteem

Indien u overstapt naar een nieuw personeelssysteem dan vergt dat ontegenzeggelijk een enorme tijdsinvestering van uw organisatie. Wij kunnen u een HR consultant leveren die uw lopende HR processen draaiende houdt terwijl u zich op de implementatie van het nieuwe systeem richt. Ook kunnen we een HR specialist leveren die u ondersteunt bij de implementatie van het nieuwe softwaresysteem.

Piek belasting

Indien u tijdelijk te maken krijgt met extra drukte op uw afdeling HR dan kan het inhuren van een interim HR medewerker die druk wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde jaarafsluiting, de meimaand waarin het vakantiegeld moet worden uitbetaald, een fusie, een overname of het samengaan van verschillende organisaties met ieder hun eigen administratie. Kortom, situaties waarin een extra resources gewenst zijn.

Interim HR via FlexTask

In elke organisatie kan de situatie ontstaan dat er tijdelijk behoefte is aan een interim HR medewerker of manager. Soms betreft het de behoefte aan extra resources soms is juist specifieke kennis en ervaring gewenst. Belangrijk in zo een situatie is dat u kunt bouwen op een partner die met u meedenkt en snel met u mee schakelt.

Onze HR specialisten zijn gewend om zich telkens weer razendsnel in te werken in een nieuwe organisatie, om zich de specifieke processen en procedures snel eigen te maken en te zorgen dat uw HR processen zonder problemen doordraaien.

Alles binnen FlexTask draait om payroll & HR, klanten helpen met interim HR specialisten en interim salarisadministrateurs is onze core business. Juist deze specifieke focus maakt ons tot specialist op dit gebied en daarmee uw aangewezen partner.

Werkwijze FlexTask

U geeft ons aan waar u behoefte aan heeft, een inschatting van de werkzaamheden en het vereiste kennisniveau van de tijdelijke HR medewerker. Bij voorkeur gaan wij in een zo vroeg mogelijk stadium met u in gesprek om uw wensen en eisen te inventariseren. Maar wij weten ook dat u niet altijd ruimschoots van tevoren weet dat u een interim HR consultant nodig heeft. Indien nodig schakelen wij op zeer korte termijn met u mee op het moment dat de situatie voor úw organisatie urgent is.

Op basis uw input gaan wij kijken wie van onze consultants voldoet aan het opgestelde profiel en wie er beschikbaar is. Snelheid in dit proces is in veel gevallen cruciaal voor onze klanten en juist daarom bent u bij ons aan het juiste adres, wij schakelen graag mee in uw versnelling.

Huur een interim HR specialist in

Heeft u nu of in de nabije toekomst een interim HR medewerker of HR manager nodig? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer over hoe we u kunnen helpen.