Waarom interim?

Wij helpen onze klanten als ze tijdelijk (extra) resources nodig hebben op de salarisadministratie. Dat kan al zijn voor één enkele dag tot fulltime bezetting voor een langere periode. Op basis van uw situatie bieden wij een consultant die het best aansluit bij hetgeen uw organisatie nodig heeft. Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarin een interim salarisadministrateur nodig is. Wij helpen klanten onder andere in onderstaande gevallen.

Ziekte of zwangerschap

Stel u eigen administrateur is (plotseling) ziek geworden, dan wilt u evengoed dat de salarissen juist en op tijd worden betaald. Een tijdelijke salarisadministrateur springt dan tijdelijk in tot uw eigen administrateur weer hersteld is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in de situatie dat uw salarisadministrateur met zwangerschapsverlof gaat.

Vacante positie

Indien uw eigen administrateur uw organisatie verlaat en de vacature voor een nieuwe salarisadministrateur nog niet is ingevuld dan kunnen wij die periode invullen met een interim salarisadministrateur. Zo kunt u rustig op zoek naar een geschikte kandidaat zonder dat u overhaaste beslissingen hoeft te nemen omwille van de tijd. Terwijl u een geschikte kandidaat vindt voor de vacature zorgen wij dat in de tussentijd uw salarisadministratie correct en op tijd doordraait.

Jaarafsluiting

De jaarafsluiting is ieder jaar weer een extra drukke periode, zeker voor de salarisadministratie. In een relatief korte periode moet er veel werk worden verzet en bovendien betreft het vaak werkzaamheden waar veelal minder ervaring mee is. Wij leveren in deze situatie een ervaren interim salarisadministrateur om het werk te verlichten en brengen bovendien direct de specifieke kennis in die bij de jaarafsluiting noodzakelijk is.

Nieuwe medewerker inwerken

Indien u een nieuwe medewerker heeft op uw salarisadministratie die nog niet op het door u gewenste niveau zit dan kunt u een tijdelijke salarisadministrateur inhuren om te zorgen dat uw medewerker snel up-and-running is. Dat kan gaan om specifieke salaris kennis maar het kan ook ervaring met uw specifieke salarissysteem betreffen.

Processen en procedures optimaliseren

Als uw organisatie al jaren dezelfde processen en procedures hanteert voor de salarisadministratie dan kan het raadzaam zijn deze eens tegen het licht te laten houden door een externe payroll specialist. Onze interim salarisadministrateurs lichten geregeld een loonadministratie door om de verbeterpunten bloot te leggen en voorzien u vervolgens van een stappenplan hoe deze door te voeren. Desgewenst ondersteunen wij u ook daarna bij de implementatie van deze verbeterpunten.

Vakantie vervanging

Uw administrateur gaat natuurlijk ook op vakantie. Zodra dit een langere periode betreft kan dit gevolgen hebben voor de salarisadministratie. Wij kunnen u een tijdelijke salarisadministrateur leveren voor de periode dat uw eigen administrateur van een welverdiende vakantie geniet. Uw administrateur kan zonder stress op vakantie en de salarissen worden correct en op tijd betaald.

Implementatie van een nieuw salarissysteem

Indien u overstapt naar een nieuw salarissysteem dan vergt dat ontegenzeggelijk een enorme tijdsinvestering van uw organisatie. Wij kunnen u een salarisadministrateur leveren die uw lopende salarisadministratie draaiende houdt terwijl u zich op de implementatie van het nieuwe systeem richt. Ook kunnen we een payroll specialist leveren die u ondersteunt bij de implementatie van het nieuwe salarissysteem.

Piek belasting

Indien u tijdelijk te maken krijgt met extra drukte op uw salarisadministratie dan kan het inhuren van een interim salarisadministrateur die druk wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde jaarafsluiting, de meimaand waarin het vakantiegeld moet worden uitbetaald, een fusie, een overname of het samengaan van verschillende organisaties met ieder hun eigen administratie. Kortom, situaties waarin een extra resources gewenst zijn.