Werkwijze

Natuurlijk horen wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium wanneer u behoefte aan een interim salarisadministrateur. Maar wij begrijpen ook dat de praktijk dit helaas niet altijd toelaat. Uitval van uw eigen administrateur door ziekte bijvoorbeeld is niet te plannen. Daarom proberen wij altijd zo snel en flexibel mogelijk met u mee te schakelen.

De ideale match

Het startpunt is het in kaart brengen van uw wensen en eisen. Wat is de aanleiding om een interim salarisadministrateur in te gaan huren en wat wordt er verwacht qua inzet en uit te voeren werkzaamheden. Op basis daarvan bespreken we het profiel dat bij de tijdelijk positie hoort.

Wij gaan intern kijken welke consultant uw opdracht het best uit kan voeren waarbij we rekening houden met alle mogelijke randvoorwaarden. Vervolgens maken we een match en stellen de betreffende consultant(s) aan u voor middels een profielbeschrijving en het bijbehorende cv.

De volgende stap is een persoonlijk kennismakingsgesprek zodat u een indruk kunt krijgen van de persoon achter het cv om zo te inventariseren of de betreffende consultant past binnen hetgeen uw organisatie voor ogen heeft. Vervolgens bespreken we gezamenlijk de planning en gaan we zo snel mogelijk voor u aan de slag.