HR Detachering

Er zijn talloze situaties denkbaar om gebruik te maken van een externe HR specialist. Vervanging van uw huidige HR medewerker is voor de hand liggend en tevens veel voorkomend. Plots valt er iemand tijdelijk weg op de HR afdeling terwijl het werk wel gewoon doorgaat natuurlijk.

Tijdelijk externe HR resources

In het geval van ziekte- of zwangerschapsverlof kunnen wij u een tijdelijke HR specialist leveren zodat uw persoon aandacht en zorg blijft krijgen. Maar ook in de situatie dat u een vacature heeft op de HR afdeling is een interim invulling de oplossing. Wij hebben HR consultants beschikbaar in heel Nederland.

Specifieke HR kennis en ervaring

Wellicht bent u niet zozeer op zoek naar ‘extra handjes’ maar veel meer naar specialistische kennis of ervaring om een efficiency slag te maken binnen de HR processen. Of kampt u met een uitzonderlijke situatie die vraagt om specifieke kennis en ervaring, denk bijvoorbeeld aan fusies en overnames met alle gevolgen voor het personeel van dien. Begeleiding vanuit HR is dan essentieel.

Interim HR

Onze HR consultants zijn gewend om steeds weer in een nieuwe omgeving zaken snel weer op de rit te krijgen. Of het nu gaat om een HR Manager die haar of zijn afdeling aanstuurt of om een HR generalist of een HR business partner die zorgt draagt voor feilloze processen op uw HR afdeling. Maar ook een HR medewerker om ontstane achterstanden weg te werken. In weer een andere situatie is en tijdelijk behoefte aan ondersteuning binnen recruitment om vacatures snel in te vullen.