Interim salarisadministrateur

Tijdelijk een interim salarisadministrateur nodig? Voor elke organisatie is het van groot belang dat werknemers hun salaris op tijd ontvangen. Normaliter zorgt uw eigen salarisadministrateur daar natuurlijk voor. Maar als dit tijdelijk niet kan dan wordt er een interim salarisadministrateur gezocht. Die vindt u bij ons, FlexTask heeft voor uw organisatie een tijdelijke salarisadministrateur beschikbaar.

Onze ervaren salarisadministrateurs

Onze interim salarisadministrateurs en payroll specialisten hebben allen een zeer brede ervaring op het gebied van salarisadministratie en daarnaast kennis van de meest gangbare salarissystemen in de markt. Wij hebben consultants beschikbaar in heel Nederland voor zowel uw Nederlandse salarisadministratie als ook voor uw internationale payroll.

Onze payroll consultants zijn gewend om telkens weer een nieuwe organisatie binnen te stappen en te zorgen dat de salarisadministratie feilloos doorloopt of indien er problemen zijn, deze snel worden opgelost. Zij hebben ruime ervaring met vrijwel alle branches, cao’s, markten, softwaresystemen en zijn uiteraard op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.

Een interim salarisadministrateur inhuren

Wij helpen onze klanten als ze tijdelijk (extra) resources nodig hebben op de salarisadministratie. Dat kan al zijn voor één enkele dag tot fulltime bezetting voor een langere periode. Op basis van uw situatie bieden wij een consultant die het best aansluit bij hetgeen u vraagt. Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarin een interim salarisadministrateur nodig is. Wij helpen klanten onder andere in onderstaande gevallen.

Ziekte of zwangerschap

Stel u eigen administrateur is (plotseling) ziek geworden, dan wilt u evengoed dat de salarissen juist en op tijd worden betaald. Een tijdelijke salarisadministrateur springt dan tijdelijk in tot uw eigen administrateur weer hersteld is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in de situatie dat uw salarisadministrateur met zwangerschapsverlof gaat.

Vacante positie

Indien uw eigen administrateur uw organisatie verlaat en de vacature voor een nieuwe salarisadministrateur nog niet is ingevuld dan kunnen wij die periode invullen met een interim salarisadministrateur. Zo kunt u rustig op zoek naar een geschikte kandidaat zonder dat u overhaaste beslissingen hoeft te nemen omwille van de tijd. Terwijl u een geschikte kandidaat vindt voor de vacature zorgen wij dat in de tussentijd uw salarisadministratie correct en op tijd doordraait.

Jaarafsluiting

De jaarafsluiting is ieder jaar weer een extra drukke periode, zeker voor de salarisadministratie. In een relatief korte periode moet er veel werk worden verzet en bovendien betreft het vaak werkzaamheden waar veelal minder ervaring mee is. Wij leveren in deze situatie een ervaren interim salarisadministrateur om het werk te verlichten en brengen bovendien direct de specifieke kennis in die bij de jaarafsluiting noodzakelijk is.

Nieuwe medewerker inwerken

Indien u een nieuwe medewerker heeft op uw salarisadministratie die nog niet op het door u gewenste niveau zit dan kunt u een tijdelijke salarisadministrateur inhuren om te zorgen dat uw medewerker snel up-and-running is. Dat kan gaan om specifieke salaris kennis maar het kan ook ervaring met uw specifieke salarissysteem betreffen.

Processen en procedures optimaliseren

Als uw organisatie al jaren dezelfde processen en procedures hanteert voor de salarisadministratie dan kan het raadzaam zijn deze eens tegen het licht te laten houden door een externe payroll specialist. Onze interim salarisadministrateurs lichten geregeld een loonadministratie door om de verbeterpunten bloot te leggen en voorzien u vervolgens van een stappenplan hoe deze door te voeren. Desgewenst ondersteunen wij u ook daarna bij de implementatie van deze verbeterpunten.

Vakantie vervanging

Uw administrateur gaat natuurlijk ook op vakantie. Zodra dit een langere periode betreft kan dit gevolgen hebben voor de salarisadministratie. Wij kunnen u een tijdelijke salarisadministrateur leveren voor de periode dat uw eigen administrateur van een welverdiende vakantie geniet. Uw administrateur kan zonder stress op vakantie en de salarissen worden correct en op tijd betaald.

Implementatie van een nieuw salarissysteem

Indien u overstapt naar een nieuw salarissysteem dan vergt dat ontegenzeggelijk een enorme tijdsinvestering van uw organisatie. Wij kunnen u een salarisadministrateur leveren die uw lopende salarisadministratie draaiende houdt terwijl u zich op de implementatie van het nieuwe systeem richt. Ook kunnen we een payroll specialist leveren die u ondersteunt bij de implementatie van het nieuwe salarissysteem.

Piek belasting

Indien u tijdelijk te maken krijgt met extra drukte op uw salarisadministratie dan kan het inhuren van een interim salarisadministrateur die druk wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde jaarafsluiting, de meimaand waarin het vakantiegeld moet worden uitbetaald, een fusie, een overname of het samengaan van verschillende organisaties met ieder hun eigen administratie. Kortom, situaties waarin een extra resources gewenst zijn.

Interim salarisadministratie via FlexTask

In elke organisatie kan de situatie ontstaan dat er tijdelijk behoefte is aan een interim salarisadministrateur of payroll consultant. Soms betreft het de behoefte aan extra resources soms is juist specifieke kennis en ervaring gewenst. Belangrijk in zo een situatie is dat u kunt bouwen op een partner die met u meedenkt en snel met u mee schakelt. Immers, fouten worden overal gemaakt maar een fout in de salarissen heeft directe consequenties voor uw werknemers, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Onze salarisspecialisten zijn gewend om zich telkens weer razendsnel in te werken in een nieuwe organisatie, om zich de specifieke processen en procedures snel eigen te maken en te zorgen dat uw salarisadministratie zonder problemen doordraait.

Alles binnen FlexTask draait om salarisadministratie, klanten helpen met interim salarisadministrateurs is onze core business. Juist deze specifieke focus maakt ons tot specialist op dit gebied en daarmee uw aangewezen partner.

Werkwijze FlexTask

U geeft ons aan waar u behoefte aan heeft, een inschatting van de werkzaamheden en het vereiste kennisniveau van de tijdelijke salarisadministrateur. Bij voorkeur gaan wij in een zo vroeg mogelijk stadium met u in gesprek om uw wensen en eisen te inventariseren. Maar wij weten ook dat u niet altijd ruimschoots van tevoren weet dat u een interim payroll consultant nodig heeft. Indien nodig schakelen wij op zeer korte termijn met u mee op het moment dat de situatie voor úw organisatie urgent is.

Op basis uw input gaan wij kijken wie van onze consultants voldoet aan het opgestelde profiel en wie er beschikbaar is. Snelheid in dit proces is in veel gevallen cruciaal voor onze klanten en juist daarom bent u bij ons aan het juiste adres, wij schakelen graag mee in uw versnelling.

Huur een interim salarisadministrateur in

Heeft u nu of in de nabije toekomst een interim salarisadministrateur of payroll specialist nodig? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer over hoe we u kunnen helpen.